MBSC 2018

X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ „MILENIUM BEACH SOCCER CUP 2018”

16-17 CZERWIEC 2018 ROKU

ORGANIZATORZY:

UKS „MILENIUM” GLIWICE

SAMORZĄD MIASTA GLIWICE


CEL TURNIEJU:

Celem turnieju jest promocja Beach Soccera w Polsce a przede wszystkim na Śląsku . Propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozbudzania zasady Fair Play.


MIEJSCE TURNIEJU:

„MILENIUM ARENA” Boisko do Beach Soccera przy ZSO Nr 12  w Gliwicach, ul. Płocka 16


TERMIN TURNIEJU:

17-18 czerwca 2017 roku


SYSTEM ROZGRYWEK:

Uzależniony od ostatecznej liczby zakwalifikowanych drużyn, min. 8 max. 12


17 czerwca 2016I ETAP rozgrywki grupowe systemem każdy z każdym.


18 czerwca 2016 – II ETAP rozgrywki systemem pucharowym, półfinały, mecz o 3 miejsce, finał.


 UCZESTNICTWO:

Zgłoszenie udziału drużyny mailem: biuro@uksmilenium.pl, uks_milenium@wp.pl do dnia 17 MAJA 2017 roku.


Potwierdzeniem udziału drużyny w IX edycji turnieju jest dokonanie wpłaty 500,00 PLN na konto organizatora turnieju UKS MILENIUM Gliwice do dnia 17 MAJA 2017 roku z dopiskiem – „MILENIUM BEACH SOCCER CUP 2017” NR. Konta: 74 1050 1298 1000 0023 2202 9329 – ING O. w Gliwicach.


Brak wpłaty w terminie do dnia 17 MAJA 2017 roku oznaczać będzie rezygnację z udziału w/w turnieju. W takim przypadku w miejsce drużyny, która zrezygnowała zaproszona zostanie drużyna z listy rezerwowej według  kolejności zgłoszeń.


W dniu 30 MAJA 2017 roku odbędzie się losowanie grup, wszystkie drużyny zostaną poinformowane o terminie
i godzinach
rozgrywania swoich meczy.


ZGŁOSZENIA DRUŻYN:

Osoba zgłaszająca drużynę do turnieju MBSC 2017 proszona jest o podanie danych kontaktowych (nr. telefonu, mail),  które potrzebne będą do kontaktowania się w sprawach organizacyjnych.


LISTY ZAWODNIKÓW:

Każda z drużyn zobowiązana jest do przesłania kopii listy zawodników drogą mailową do 16 czerwca 2017 roku
a w dniu turnieju dostarczenia oryginalnej listy zawodników biorących udział w turnieju, w przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda  rodziców oraz potwierdzenie o stanie zdrowia.


WYŻYWIENIE:

Podczas trwania turnieju organizator zapewnia gorący poczęstunek dla zawodników drużyn biorących udział w MBSC 2017 oraz wodę mineralną.


 CZAS GRY: Uzależniony od ostatecznej liczby zgłoszonych drużyn


 LICZBA ZAWODNIKÓW: maksymalnie 15 zgłoszonych do turnieju, (12 na dany mecz turnieju)+ trener + lekarz + manager


ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY SYSTEMU ROZGRYWEK  –  W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZONYCH DRUŻYN.


Rozgrywki prowadzone będą według oficjalnych przepisów gry w Beach Soccera

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!